Uzman Klinik Psikolog, Kartal Şahin

Kaygı Bozuklukları, Panik Atak, Takıntılar, Depresyon, Kişilik Bozuklukları, Cinsel İşlev Bozuklukları, Yeme Bozuklukları gibi bir çok tanının yanı sıra yaşantısal ya da toplumsal normlar sebebiyle çeşitli zorluklarla göğüs geren; Kanser Hasta Yakınları, Şiddete Mağdurları, LGBTİ Bireyler, Yas ve Ayrılık süreçlerindeki bireylere destek olmaktayım.

Hakkımda

Uzman Klinik Psikolog, Psikoterapist Kartal Şahin

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Kartal, iki yıl Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde grup terapilerde ve genel kurullarda görev almıştır. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini ise Üsküdar Üniversitesi’nde Narsistik Kişilik Bozukluğunun Şiddet Eğilimi ve Homofobi ile İlişkisini araştıran tez çalışmasıyla bitirmiştir. NP İstanbul Beyin Hastanesi’nde Klinik Stajını tamamlayan Kartal, ergen ve yetişkin bir çok yatılı hastanın takibinde aktif rol oynamıştır.

Masterson Türkiye Enstitüsü’nde, Masterson Psikanalitik psikoterapi eğitimini tamamlayan Kartal, Kişilik Bozukluklarında Nesne ilişkileri ve Klinik Süpervizyon eğitimlerini de tamamlamıştır.
Marmara Üniversitesinde Aile ve Çift Terapisi eğitimi sonrasında Cinsel İşlev Bozuklukları Terapi eğitimini de başarıyla bitirmiştir.

Yetişkin ve Ergen bireylere; Bireysel Terapi, Online Terapi, Aile - Partner Terapisi, Cinsel Terapi ve Grup Terapi yolculuklarında eşlik etmektedir. 


Psikoterapist Çalışma Alanları

 

Kaygı Bozuklukları, Panik Atak, Takıntılar, Depresyon, Kişilik Bozuklukları, Cinsel İşlev Bozuklukları, Yeme Bozuklukları gibi bir çok tanının yanı sıra yaşantısal ya da toplumsal normlar sebebiyle çeşitli zorluklarla göğüs geren; Kanser Hasta Yakınları, Şiddete Mağdurları, LGBTİ Bireyler, Yas ve Ayrılık süreçlerindeki bireylere destek olmaktayım.


Eğitimler

Yeditepe Üniversitesi - Psikoloji 

Marmara Üniversitesi - Aile ve Çift Terapisi

Üsküdar Üniversitesi - Klinik Psikoloji

Uluslar Arası Masterson Kişilik Bozuklukları Analitik Psikoterapi Eğitimi

Masterson Kişilik Bozuklukları Klinik Süper Vizyonu

Psikoterapide Nesne İlişkileri

Masterson Yaklaşımı ve Kişilik Bozuklukları Türkiye/Amerika Konferansı

Cinsel Terapi

MMPI

Çözüm Odaklı Psikoterapi

Varoluşçu Yaklaşım

Çalıştığı Yerler

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastahanesi

NP İstanbul Beyin Hastahanesi

Virgül Psikoloji

Bakırköy Çift Terapileri Enstütüsü

Eşlik Psikoloji

Masterson Enstütüsü Türkiye

Destek PsikolojiMakaleler

Yeditepe üniversitesi - Discrimination / Being Black in White World. (Ayrımcılık, beyaz bir dünyada siyahi olmak)

Üsküdar Üniversitesi - İlkel beyin; Amigdala ve Beyin Sapının Modern İnsan Üzerindeki Etkileri

Üsküdar Üniversitesi - Narsizmin Şiddet ve Homofobi üzerindeki etkisi

Yeditepe Üniversitesi – ‘Preference of Drinking Coke Before the Self-Presentation Caused the Higher Score of the Anxiety Questionnaires’ (Kalabalık Bir Sunum Öncesi Kola İçmenin Anksiyete Skoru Üzerindeki Etkisi)

Yeditepe Üniversitesi - The reason of homophobia (Homofobinin Sebepleri)