Terapi Konuları | Uzman Klinik Psikolog Kartal Şahin

-

Kaygı Bozuklukları

Terapide insana dair her şeyi çalışırız. Nötr bir alanda durur sizlere ayna tutarız. Doğru soruları doğru zamanlarda sorar, kendi özünüzdeki cevabı bulmanızı sabırla bekleriz. Birlikte her şeyi çalışabilir, her şeyi çözebiliriz; peki sen bu adımı atmaya hazır mısın?

depresyon

Depresyon

Yaygın ve ciddi bir sağlık sorunudur. Kişinin nasıl hissettiğini, nasıl düşündüğünü ve ne şekilde hareket ettiğini direkt olarak olumsuz şekilde etkiler.

Depresyondaki kişi, yaşantısında kendi potansiyelinin çok altında; çalışır, ilişkiler kurar, sosyalleşir ve bu da mutsuzluk döngüsünü tetikler.

Psikoterapi eşliğinde bu döngü kırılarak kişinin potansiyeline ulaşması hedeflenmektedir.

 

 
Obsesif Kompulsif Bozukluk / Takıntılar Tekrarlar

Obsesif Kompulsif Bozukluk / Takıntılar Tekrarlar


Kişinin istenmeyen, tekrarlayan düşünceler ve bu düşüncelere yönelik tekrarlayan davranışlarda bulunma zorunluluğu hissetme halidir.


Psikoterapi ile bu düşüncelerin kökenindeki arzu ve duyguları açığa çıkararak kişinin tekrarlayan davranışlara karşı duyarsızlaşması hedeflenir.

 

 
Panik Atak

Panik Atak

Ara ara tekrarlayan korku atakları; kalp ritim artışını, titremeyi, ter basmasını ve nefes alamama hissini tetikler. Kişi genellikle atak öncesi ve esnasında kötü bir şey olacağını düşünür. Kişi fiziksel olarak atağı derinden hisseder, ölüm korkusu ya da birinin ölebileceği korkusunu reel olarak yaşar. Panik Atak genelde yaşanmış başka bir travmanın dışa vurumudur. Kişi yaşadığı olayı travma olarak adlandırmasa dahi, çoğu zaman bir yaşanmışlığa verilen endişe tepkisidir. Panik Atak kişinin yaşam kalitesini düşüren, yaşanan yoğun endişe sebebiyle stres ve erken yaşlanmaya sebep olabilir. Düzenli Psikoterapi ile atakların düşürdüğü yaşam kalitenizi tekrar yükseltebilir, stres içinde yaşamaktan kurtulabilirsiniz.

 

 
Kaygı / Anksiyete Bozuklukları

Kaygı - Anksiyete Bozuklukları

Kişi tarafından deneyimlenen kaygı, korku, sıkıntı halidir. Nedeni tam olarak anlaşılamayan süregelen tedirginlik hissi, kişinin yaşam potansiyelini olumsuz etkiler. Travma, kaygılı ebeveynler, baskı altında yaşama ya da çalışma gibi yaşantısal süreçler ve  kişilik yapılanmaları kaygı bozukluğuna sebep olabilir.  Kaygı bozuklukları bir çeşit savunma mekanizmasıdır, psikoterapide bu mekanizmanın hangi ihtiyaçlara denk düştüğünü derinlemesine çalışırız.  Danışanın hissettiği varoluşsal çatışma ve kaygıların yarattığı duyguları açığa çıkararak; hangi kazanımlarını korumaya aldığını birlikte keşfederiz. 

 

 
Travma - Travma Sonrası Stress Bozukluğu

Travma - Travma Sonrası Stress Bozukluğu

 

Büyük bir travmayla karşılaşıp etkisinde kaldığımızda, travmayı anımsatan etkenlerden kaçınma, travmada yaşadığın duyguları rüyada ya da günlük hayatta tekrar deneyimleme, sürekli tehdit altında hissetme gibi belirtiler görülüyorsa travma etkisi derinleşmeden terapiye başlanmalıdır.

Geçmişte yaşanmış atlatılamayan travmalar da bu belirtilere neden olabilir, terapide çalışılabilir.

 

 
Fobiler

Fobiler

İnsan doğası gereği onu hasta eden, korkutan ya da ona zarar veren nesne ve canlılardan korkar; bu dürtü kişinin tehlikelerden korunmasına yardımcı olsa da hayattaki işlevselliği olumsuz etkiler.

Terapi eşliğinde fobilerinizden kurtulabilir, altında yatan sebepleri anlayabilirsiniz.